Biệt Đội Mãnh Hổ - Railroad Tigers Việt Sub (2016)

Diễn viên

: Đang Cập Nhật

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Chiến Tranh


Năm sản xuất

:

2016


Thời lượng: Full
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Biệt Đội Mãnh Hổ - Railroad Tigers Việt Sub (2016)

Năm 1941, trong bối cảnh Trung Quốc thù trong giặc ngoài, một công nhân đường sắt Trung Quốc đã dẫn dắt những anh em có cùng chí hướng để chống lại quân Nhật, cướp lấy thực phẩm cứu khổ tế bần.
Biệt Đội Mãnh Hổ - Railroad Tigers Việt Sub (2016)Biệt Đội Mãnh Hổ - Railroad Tigers Việt Sub (2016)